Polityka ochrony danych osobowych

Stan: 20.12.2023 r.

biogena-line

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i aplikacją My Biogena Coach.

Prosimy o zapoznanie się ponadto z uwagą dotyczącą kamer przemysłowych w siedzibie firmy Biogena i sklepach Biogena. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez naszą firmę. Takie przetwarzanie zawsze odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

1. Podmiot odpowiedzialny i prawa osoby, której dane dotyczą

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest firma Biogena GmbH & Co KG („firma Biogena”). Firma Biogena jest dostępna pod następującymi danymi kontaktowymi jako podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych: 

Biogena GmbH & Co KG, Strubergasse 24, 5020 Salzburg, infolinia: faks: +43 662 23 11 11-5590, adres e-mail: info@biogena.com 
Inspektorem ochrony danych w grupie przedsiębiorstw Biogena VACE jest firma Systemtechnik GmbH z siedzibą pod adresem Linzer Straße 16e, A-4221 Steyregg, 
datenschutz@biogena.com

W każdej chwili mogą Państwo nieodpłatnie zasięgnąć informacji na temat przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, a także skorzystać ze swojego prawa do sprostowania, usunięcia, zaprzestania i ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych lub przenoszenia tych danych. Mają Państwo ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. W tym celu należy skorzystać na przykład z wyżej wymienionych danych kontaktowych. 

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych było niezgodne z prawem. Taką skargę mogą Państwo złożyć w organie nadzorczym kraju członkowskiego, w którym Państwo przebywają, pracują lub w którym doszło do domniemanego naruszenia.

2. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje dotyczące sytuacji materialnej lub osobistej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane statystyczne, jak na przykład gromadzone przez nas, gdy odwiedzają Państwo nasz sklep internetowy lub korzystają Państwo z aplikacji My Biogena Coach, których nie można z Państwem powiązać, nie zaliczają się do tej kategorii.

Dane osobowe, jak na przykład Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a także inne dane na temat użytkowników, które podają nam Państwo w ramach rejestracji online, zamówienia, zgłoszenia do biuletynu informacyjnego, korzystania z aplikacji My Biogena Coach oraz zapytania przesyłane za pomocą naszego formularza kontaktowego, są przez nas przetwarzane, o ile jest to konieczne do przeprowadzenia Państwa rejestracji lub realizacji zamówienia, zgłoszenia do biuletynu informacyjnego lub udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy Państwa dane w związku z Państwa wizytą w naszym sklepie internetowym przez cały czas przetwarzania Państwa zakupu lub zapytania, co dotyczy również ewentualnych późniejszych roszczeń z tytułu gwarancji, w celu świadczenia przez nas usług oraz zgodnie z ustawowymi (w tym prawno-podatkowymi) terminami przechowywania danych. Przesyłanie biuletynów informacyjnych oraz reklam elektronicznych odbywa się aż do wycofania zgodny na przesyłanie takich materiałów. Jeśli przetwarzanie dotyczy aplikacji My Biogena Coach, patrz punkt 7.

Poszczególne cele przetwarzania danych:

3. Sklep internetowy

3.1. Rejestracja online w naszym sklepie internetowym

Po zakończonej sukcesem rejestracji online w naszym klubie Biogena dla konsumentów lub w naszym obszarze dla partnerów (lekarzy i terapeutów) można dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym oraz korzystać z listy ulubionych produktów.

Dostęp do konta jest chroniony hasłem. Na koncie mogą Państwo wyświetlać informacje na temat zrealizowanych, otwartych i właśnie wysłanych zamówień oraz zarządzać swoimi punktami lojalnościowymi, danymi osobowymi, a także zgłoszeniem do biuletynu informacyjnego.

Zobowiązują się Państwo do przechowywania swoich osobistych danych dostępowych w bezpiecznym miejscu oraz nieprzekazywania ich nieupoważnionym osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za nadużycia Państwa hasła, chyba że to my dokonamy takiego nadużycia. Zwracamy Państwu uwagę na fakt, że pozostaną Państwo automatycznie zalogowani, jeśli się Państwo nie wylogują.

3.2. Realizacja zakupu

Dokonując zakupu online, wyraźne zezwalają nam Państwo na przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych w celu realizacji zakupu oraz wysyłki zamówienia. Do potwierdzenia złożenia zamówienia potrzebujemy Państwa adresu e-mail. Używamy go także do identyfikacji (dane logowania). Ponadto na adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie zamówienia i wysyłki. Państwa adresu e-mail oraz numeru telefonu potrzebujemy także, aby móc się z Państwem skontaktować w razie pytań dotyczących zamówienia lub problemów z dostawą.

3.2.1. Ankiety konsumenckie — Państwa opinia jest dla nas ważna

Cztery tygodnie po złożeniu zamówienia na preparaty Biogena otrzymają Państwo zaproszenie do udziału w dobrowolnej ankiecie. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich zaproszeń w przyszłości. Zgromadzone na podstawie ankiet dane będą analizowane w formie zanonimizowanej i są ważnym źródłem informacji, na podstawie którego jeszcze lepiej będziemy mogli dopasowywać nasze produkty do potrzeb naszych konsumentów oraz wspierać nasz zespół naukowców.

4. Zgłoszenie do biuletynu informacyjnego/ otrzymywanie reklam drogą elektroniczną

Subskrybując biuletyn informacyjny, dobrowolnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez następujące spółki grupy przedsiębiorstw Biogena przekazanych przez Państwa danych w celu dostarczania elektronicznego biuletynu informacyjnego oraz elektronicznej reklamy bezpośredniej, a także wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów, wydarzeń i usług firmy Biogena: Biogena GmbH & Co KG, Nolimits Digital Business GmbH, Biogena Diagnostics Österreich GmbH, Biogena Diagnostics Deutschland GmbH. Spersonalizowane reklamy są to reklamy dopasowane do Państwa profilu i Państwa zainteresowań. W tym celu wykorzystujemy dostępne informacje, a także na przykład informacje na temat Państwa regionu zamieszkania, datę rejestracji oraz przynależność do grupy klientów (konsument, lekarz lub terapeuta). W ten sposób możemy wysyłać Państwu wyłącznie reklamy produktów, które mogą Państwa faktycznie zainteresować.

Subskrypcja biuletynu informacyjnego Biogena (biuletynu informacyjnego firmy Biogena GmbH & Co KG) ma miejsce tylko, jeśli aktywnie wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie. Do wysyłania biuletynów informacyjnych korzystamy z tak zwanej metody podwójnej zgody, tzn. możemy Państwu wysyłać biuletyny informacyjne pocztą elektroniczną dopiero, gdy uprzednio jednoznacznie wyrazili Państwo zgodę na aktywację takiej usługi. Po wyrażeniu takiej zgody wyślemy Państwu wiadomość e-mail z powiadomieniem i prośbą o kliknięcie podanego łącza w celu potwierdzenia subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego.

Jeśli w późniejszym terminie zechcą Państwo zrezygnować z otrzymywania biuletynu informacyjnego, mogą Państwo w każdej chwili bezpłatnie anulować subskrypcję. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na podane w punkcie 1 dane kontaktowe (adres e-mail, faks, list). Oczywiście w każdym biuletynie informacyjnym znajdą Państwo także łącze umożliwiające anulowanie subskrypcji.

5. Zapytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego

Jeśli prześlą Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane zostaną przekazane przez firmę Biogena odpowiednim spółkom grupy przedsiębiorstw Biogena wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania oraz ewentualnie jeśli będzie to konieczne w celu udzielenia na nie odpowiedzi.

Ponieważ zapytania przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, mogą być różnej natury, do ich opracowania potrzebujemy przynajmniej tych informacji, które zostały oznaczone w formularzu jako obowiązkowe.

6. Aplikacja My Biogena Coach

Po zarejestrowaniu się w naszym sklepie internetowym uzyskają Państwo dostęp do naszej aplikacji „My Biogena Coach” („Aplikacja”) za pośrednictwem swojego adresu e-mail lub numeru członkowskiego klubu.

Aplikacja umożliwia sprawdzanie statusu w klubie za pomocą cyfrowej karty klubowej i zapewnia funkcję czatu w celu uzyskania cyfrowej porady od naszych ekspertów. Przetwarzanie danych odbywa się w celu udostępnienia Aplikacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Udostępnienie jest wymagane zgodnie z umową użytkowania aplikacji, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy w stanie zapewnić Państwu dostępu do aplikacji. Gdy korzystają Państwo z aplikacji, nie stosujemy modułów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W celu udostępnienia Aplikacji korzystamy z usług firmy HEYRISE Group GmbH z siedzibą w Austrii. Dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Wszystkie informacje zawarte w Aplikacji będą przechowywane do momentu usunięcia konta.

Ponadto udostępniamy czat, gdzie można wygodnie dokonywać zakupów online w naszym sklepie internetowym, oraz konsultingowe rozmowy wideo. Z naszymi ekspertami ds. mikroelementów można się skontaktować na czacie i czacie wideo, aby zadać im indywidualne pytania dotyczące produktów firmy Biogena. Ponadto istnieje możliwość przeglądania historii czatu, jeśli jest to konieczne do rozwiązania problemu. Przetwarzanie odbywa się w celu zapewnienia funkcji czatu, na którym można uzyskać osobiste porady, oraz pomocy w aplikacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Udostępnienie danych jest wymagane umową, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy mogli zapewnić funkcji czatu i konsultacji. W celu zapewnienia funkcji czatu i czatu wideo korzystamy z usług następujących podmiotów przetwarzających:

 • Twilio Ireland Limited z siedzibą pod adresem 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia.

W związku z tym dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych (decyzja Komisji Europejskiej dotycząca adekwatności), Australii (standardowe klauzule umowne UE), Brazylii (standardowe klauzule umowne UE), Kanady (decyzja Komisji Europejskiej dotycząca adekwatności), Izraela (decyzja Komisji Europejskiej dotycząca adekwatności), Japonii (decyzja Komisji Europejskiej dotycząca adekwatności), Meksyku (standardowe klauzule umowne UE), Singapuru (standardowe klauzule umowne UE), Szwajcarii (decyzja Komisji Europejskiej dotycząca adekwatności) i Wielkiej Brytanii (decyzja Komisji Europejskiej dotycząca adekwatności). Mają Państwo możliwość otrzymania kopii uzgodnionych standardowych klauzul umownych UE.

Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521. W tym kontekście dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Jest to oparte na odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej adekwatności.

W ramach Aplikacji nasi eksperci mogą ponadto wysyłać Państwu z własnej inicjatywy wiadomości („Komunikaty”) i powiadomienia („Powiadomienia push”) w celu udzielenia porady dotyczącej produktów Biogena. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na otrzymywanie Komunikatów i Powiadomień push, na które udzielają Państwo zgody oddzielnie. Mają Państwo ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. Udostępnianie danych nie jest wymagane przez prawo, umowę ani konieczne do zawarcia umowy, ale nie możemy wysyłać Państwu Komunikatów ani Powiadomień push, jeśli nie podadzą nam Państwu wymaganych do tego informacji. Wszystkie informacje zawarte w Aplikacji będą przechowywane do momentu usunięcia konta.

Gromadzimy i anonimizujemy dane osobowe dotyczące korzystania z aplikacji oraz wykorzystujemy informacje z anonimowych rozmów do szkolenia modeli danych i algorytmów sztucznej inteligencji. Gromadzenie i anonimizacja danych odbywają się w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na ulepszaniu i rozwijaniu aplikacji i naszej oferty.

Ponadto wykorzystujemy platformę programistyczną Google Firebase z funkcją Google Analytics for Firebase (optymalizacja przepływu użytkowników) i Firebase Crashlytics (śledzenie błędów) do analizy wydajności i optymalizacji aplikacji.

 • Dzięki temu możemy analizować interakcje naszych użytkowników w aplikacji za pomocą narzędzia „Google Analytics for Firebase”. Odnotowuje ono tzw. „events” (zdarzenia). W związku z tym informacje są również ujawniane na tej platformie, która jest oferowana przez firmę Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
 • Dane z narzędzia Firebase Crashlytics oraz dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Google Firebase mogą być wykorzystywane wraz z innymi usługami Google, takimi jak Google Analytics i Google Marketing. W takim przypadku przetwarzane są również informacje związane z urządzeniem, takie jak „Android Advertising ID” i „Advertising Identifier for iOS” w celu identyfikacji urządzeń mobilnych.

W tym kontekście dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Jest to oparte na odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej adekwatności. 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub § 165 ust. 3 niemieckiej Ustawy o telekomunikacji z 2021 r.), którą uzyskujemy oddzielnie. Udostępnienie tych danych nie jest wymagane przez prawo, umowę ani nie jest wymagane do zawarcia umowy. Dane osobowe przetwarzane w tym kontekście będą przechowywane przez dwa miesiące.

7. Dane dziennika serwera

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej dane dziennika, których nie możemy w żaden sposób powiązać z Państwem, są rejestrowane i tymczasowo zapisywane. Dane te zawierają na przykład typ i wersję przeglądarki, odsyłający adres URL, skrócony adres IP, nazwę dostawcy usług internetowych i używany system operacyjny. Wszystkie dane dziennika są analizowane w postaci zanonimizowanej przez nas lub przez wyznaczonego przez nas dostawcę usług wyłącznie w celach statystycznych, do ulepszania naszej oferty, ułatwienia wyszukiwania błędów oraz do ochrony przed atakami na nasz sklep internetowy.

8. Pliki cookie

Aby nasza witryna internetowa była przyjazna dla użytkownika (zmiany wprowadzane na podstawie statystyk stron internetowych) oraz aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, jak na przykład naszego sklepu internetowego lub listy ulubionych produktów, stosujemy w jej niektórych obszarach pliki cookie.

Pliki cookie to małe pliki, które są zapisywane lokalnie na Państwa nośniku danych i w których przechowywane są niektóre ustawienia i dane dotyczące Państwa przeglądarki. Dane te są wysyłane z Państwa przeglądarki do naszego systemu.

Większość używanych przez nas plików cookie to pliki cookie sesji, które po zamknięciu przeglądarki są usuwane z Państwa dysku twardego. Stosowane przez nas pliki cookie pozostają zapisane przez 30 dni na Państwa dysku twardym i po tym czasie zostają z niego usunięte. Na tej podstawie podczas kolejnej wizyty system automatycznie rozpozna, że już odwiedzili Państwo naszą witrynę, dzięki czemu będzie wiedział, jakie ustawienia Państwo preferują.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, jednoznacznie oświadczają Państwo, że chcą korzystać z naszych usług internetowych oraz że wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie tych plików cookie, jeśli zaakceptują je Państwo w ustawieniach swojej przeglądarki. W przypadku większości przeglądarek w ustawieniach domyślnie wybrana jest opcja akceptacji plików cookie. Mają Państwo jednak możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie były wyświetlane przed zapisaniem, tylko niektóre pliki cookie były akceptowane lub odrzucane lub wszystkie pliki były odrzucane lub usuwane.

Należy przy tym pamiętać, że zmiana ustawień będzie dotyczyć tylko danej przeglądarki. W przypadku różnych przeglądarek lub zmiany urządzenia należy ponownie zmienić ustawienia. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookie ze swojego nośnika pamięci. Informacje na temat ustawień plików cookie, zmiany ustawień i usuwania plików cookie znajdą Państwo w funkcji pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Mają Państwo także możliwość dezaktywacji plików cookie na stronie dotyczącej polityki w zakresie plików cookie w naszej witrynie internetowej.

9. Google Analytics i Google Adwords

W niniejszej witrynie internetowej wykorzystywana jest usługa Google Analytics, czyli usługa statystyk stron internetowych firmy Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w Stanach Zjednoczonych („Google”). Takie wykorzystywanie obejmuje również typ usługi Universal Analytics. W celu prawidłowego działania usługa Google Analytics wymaga tzw. plików cookie.

Na zlecenie właściciela witryny internetowej firma Google wykorzystuje zgromadzone przez pliki cookie informacje do analizy Państwa sposobu korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności oraz do świadczenia innych usług w zakresie korzystania z witryny i Internetu. Z tymi celami związane są również nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na przetwarzaniu tych danych. Podstawę prawną korzystania z usługi Google Analytics stanowi art. 6 ustęp 1 lit. f rozporządzenia RODO. Utworzone przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa z niniejszej witryny internetowej są zasadniczo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Należy jednak pamiętać, że w niniejszej witrynie internetowej usługa Google Analytics jest stosowana wraz z rozszerzeniem „anonymizeIP”, w związku z czym adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej formie, aby wykluczyć możliwość identyfikacji użytkownika. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Przesyłany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google.

Wysyłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. nazwa użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi dane są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane są usuwane automatyczne raz w miesiącu po upływie ich okresu przechowywania.

Dodatkowo korzystamy z internetowego programu reklam Google AdWords, a w ramach tego programu z narzędzia śledzenia konwersji firmy Google. Gdy klikną Państwo wyświetloną przez firmę Google reklamę, na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie narzędzia śledzenia konwersji. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają danych osobowych i nie służą w związku z tym do rozpoznawania tożsamości użytkowników.

Gdy odwiedzają Państwo określone strony internetowe naszej witryny, a okres użytkowania pliku cookie jeszcze nie upłynął, możemy wraz z firmą Google dowiedzieć się, że kliknęli Państwo reklamę i zostali przekierowani na tę stronę. Każdy klient korzystający z usługi Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu nie istnieje możliwość dalszego śledzenia plików cookie za pośrednictwem witryn internetowych klientów korzystających z usługi AdWords. Informacje pozyskiwanie za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia danych statystycznych dla klientów korzystających z usługi AdWords, którzy chcą korzystać z narzędzia śledzenia konwersji. Klienci otrzymują przy tym wyłącznie informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji, na podstawie których mogliby rozpoznać tożsamość użytkowników.

Jeśli nie chcą Państwo być w ten sposób śledzeni, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec korzystania z tego narzędzia, wybierając w ustawieniach swojej przeglądarki opcję nieinstalowania plików cookie (dezaktywacji).

Ponadto mogą Państwo także zasadniczo zapobiec zapisywaniu plików cookie za sprawą odpowiedniego ustawienia swojej przeglądarki. Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje tej witryny internetowej będą dla Państwa w pełni dostępne. Mogą Państwo także zapobiec gromadzeniu przez firmę Google utworzonych przez pliki cookie i dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej danych (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując dostępny pod następującym adresem dodatek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Dalsze informacje na temat warunków korzystania z omawianej usługi oraz związanej z nią ochrony danych znajdą Państwo pod następującymi adresami: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/https://policies.google.comhttp://www.google.com/policies/technologies/ads/http://www.google.de/policies/privacy/.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez firmę Google gromadzonych na Państwa temat danych w sposób opisany powyżej oraz do wyżej wymienionych celów.

W punkcie 4 znajdą Państwo informacje na temat możliwości dezaktywacji plików cookie w naszej witrynie internetowej.

10. Narzędzia analizy cyfrowej

Za Państwa zgodą w naszej witrynie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego Hotjar. Pozwala nam ono śledzić działania użytkowników w naszej witrynie internetowej po wyrażeniu przez nich na to zgody za pośrednictwem banera cookie. Dzięki temu możemy stale ulepszać i rozwijać naszą ofertę dla klientów.

Gromadzone dane pozostają anonimowe. Oznacza to, że nie mamy wglądu w dane osobowe poszczególnych użytkowników. Gromadzone dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez narzędzie Hotjar. Będziemy o tym Państwa informować zgodnie z naszym najnowszym stanem wiedzy.

Tylko użytkownicy powyżej 16 roku życia mogą udzielić zezwolenia na korzystanie z plików cookie. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, musi skontaktować się w tej sprawie ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym.

W punkcie 4 znajdą Państwo informacje na temat możliwości dezaktywacji plików cookie w naszej witrynie internetowej. Narzędzie Hotjar przechowuje adresy IP użytkowników w postaci zanonimizowanej. W tym celu pobiera tylko 3 pierwsze znaki 8-bitowe adresu IP, aby określić kraj odwiedzającego. Narzędzie Hotjar nie zapisuje pozostałych znaków. Ponadto Hotjar wymaga, aby wszystkie uzyskane dane były przechowywane na serwerach w Irlandii. Dane pozostają w UE, dzięki czemu operatorzy stron internetowych mogą spełniać wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

11. Piksel, remarketing i retargeting w portalu Facebook

Za Państwa zgodą korzystamy w naszej witrynie internetowej z usługi piksela służącego do śledzenia konwersji, będącego własnością firmy Facebook, Inc. z siedzibą pod adresem 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 w Stanach Zjednoczonych („Facebook”). Dzięki temu możemy śledzić działania użytkowników po kliknięciu przez nich reklamy w portalu Facebook, która przekierowuje ich do witryny internetowej sprzedawcy. W ten sposób możemy oceniać skuteczność reklam w portalu Facebook w celach statystycznych i wykorzystywać te informacje w ramach badań rynku.

Gromadzone dane pozostają anonimowe. Oznacza to, że nie mamy wglądu w dane osobowe poszczególnych użytkowników. Gromadzone dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez firmę Facebook. Będziemy o tym Państwa informować zgodnie z naszym najnowszym stanem wiedzy. Firma Facebook może łączyć te dane z danymi Państwa konta w portalu Facebook i wykorzystywać je do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką ochrony danych firmy Facebook, którą można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Śledzenie konwersji umożliwia firmie Facebook oraz jej partnerom wyświetlanie Państwu reklam w portalu Facebook i poza nim. Ponadto w tym celu zostanie zapisany na Państwa komputerze plik cookie.

Tylko użytkownicy powyżej 16 roku życia mogą udzielić zezwolenia na korzystanie z plików cookie. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, musi skontaktować się w tej sprawie ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym.

Aby cofnąć zgodę lub zmienić swoje ustawienie dotyczące ochrony danych przetwarzanych przez firmę Facebook, należy kliknąć tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

W naszej witrynie internetowej zintegrowane są także inne znaczniki remarketingowe sieci społecznościowej Facebook, która ma swoją siedzibę pod adresem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 w Stanach Zjednoczonych. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, za pomocą znaczników remarketingowych tworzone jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem portalu Facebook. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. W ten sposób Facebook może przyporządkować te odwiedziny do Państwa konta użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje możemy wykorzystywać do wyświetlania reklam w portalu Facebook. Należy pamiętać, że jako właściciel tych stron nie otrzymamy informacji na temat treści przekazywanych nam danych ani na temat korzystania z nich przez firmę Facebook. Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Aby cofnąć zgodę lub zmienić swoje ustawienie dotyczące ochrony danych przetwarzanych przez firmę Facebook, należy kliknąć tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

W punkcie 4 znajdą Państwo informacje na temat możliwości dezaktywacji plików cookie w naszej witrynie internetowej.

12. Wtyczki mediów społecznościowych

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy wtyczki sieci społecznościowej facebook.com („wtyczki”), która jest prowadzona przez firmę Facebook Inc. z siedzibą pod adresem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 w Stanach Zjednoczonych („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo portalu Facebook lub opisem „Facebook Social Plugin”. Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka internetowa tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami portalu Facebook. Zawartość takiej wtyczki będzie przekazywana przez portal Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i łączona przez nią z witryną internetową.
Poprzez zintegrowanie tej wtyczki portal Facebook otrzymuje informację, którą stronę internetową Państwo wyświetlili. Jeśli są Państwo zalogowani w portalu Facebook, może on przyporządkować ten fakt do Państwa konta. Jeśli wejdą Państwo w interakcję z tą wtyczką, na przykład naciskając przycisk „Lubię to” lub dodając komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio do portalu Facebook i tam zapisana.
Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę Facebook oraz Państwa praw i możliwości zmiany ustawień w celu ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w zasadach dotyczących danych firmy Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli nie chcą Państwo, aby firma Facebook gromadziła informacje na Państwa temat, gdy odwiedzają Państwo nasze strony, przed odwiedzeniem naszej witryny muszą się Państwo wylogować z portalu Facebook.

13. Piwik PRO Analytics Suite / 506 Customer Intelligence

W celu analizy doświadczeń użytkowników oraz jakości świadczonych klientom usług na podstawie danych i ich optymalizacji poprzez oferowanie spersonalizowanych produktów, treści lub usług („Personalizacja”) korzystamy z platformy śledzenia i analizy Piwik PRO i przetwarzamy zebrane dane w bazie danych klientów 506 Customer Intelligence. Gromadzimy dane strony pierwszej (first party data) na temat odwiedzających witrynę internetową na podstawie plików cookie, adresów IP i tzw. metody „browser fingerprinting”. Tworzymy profile użytkowników na podstawie historii przeglądania i obliczamy wskaźniki dotyczące korzystania ze strony, takie jak współczynnik odrzuceń, intensywność wizyt, przeglądane strony itp. Moduł śledzenia gromadzi dane dotyczące treści, stron i funkcji, z których korzystają Państwo w witrynie internetowej. Śledzenie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Jeśli śledzenie danych osobowych odbywa się po udzieleniu dobrowolnej zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wprowadzenie odpowiedniego ustawienia w Usłudze elektronicznej, co uniemożliwi dalsze śledzenie. Państwa adres IP zostanie natychmiast zanonimizowany w trakcie tego procesu, dzięki czemu pozostaną Państwo jako użytkownik dla nas anonimowi. Zrzekają się Państwo tym samym korzyści wynikających z korzystania z Usługi elektronicznej.

14. Zastosowanie czcionek myfonts

W celu wyświetlania treści w naszej witrynie stosowane są czcionki oferowane przez firmę MyFonts Inc. z siedzibą pod adresem 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801 w Stanach Zjednoczonych (dalej określaną jako „MyFonts”). Czcionki są integrowane w naszej witrynie za pośrednictwem serwera firmy MyFonts. W celu przekazania danych czcionek do Państwa przeglądarki konieczne jest przesłanie na serwer firmy MyFonts przynajmniej Państwa adresu IP, gdy wyświetlają Państwo naszą witrynę internetową. Ponadto również inne informacje (np. nazwa wyświetlonej witryny internetowej, data i czas wyświetlenia, używana przeglądarka internetowa) mogą zostać przekazane firmie MyFonts. Aby zapobiec uruchamianiu kodów JavaScript firmy MyFonts, mogą Państwo wyłączyć JavaScript w przeglądarce lub zainstalować bloker JavaScript (np. http://www.noscript.net lub http://www.ghostery.com). Dalsze informacje na temat ochrony danych w firmie MyFonts znajdą Państwo pod następującym adresem: https://www.myfonts.com/legal/website-use-privacy-policy.

15. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Wszystkie wyszukiwane przez nas dane osobowe są przesyłane za pośrednictwem zabezpieczonego szyfrowaniem SSL połączenia, tak aby chronić je przed przed dostępem przez osoby nieupoważnione. Ponadto wdrażamy dalsze techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby zapobiegać utracie, zniszczeniu i nadużyciu danych. Zawsze należy chronić swoje dane dostępu i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, w szczególności jeśli z komputera korzystają także inne osoby. Udostępniane przez Państwa dane osobowe i informacje są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych z najwyższą starannością. Podejmiemy wszelkie racjonalne działania niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zwracamy jednak uwagę użytkowników na fakt, że sieć WWW jest dostępna na całym świecie i z tego powodu może dochodzić do nadużyć. Dlatego pomimo najwyższego stopnia ochrony nie można wykluczyć uzyskania dostępu do takich danych i informacji przez nieupoważnione osoby trzecie.

16. Warunki udziału w loteriach w mediach społecznościowych

Firma Biogena GmbH & Co KG z siedzibą pod adresem Strubergasse 24, 5020 Salzburg (dalej określana jako „Biogena”) organizuje loterie w mediach społecznościowych (w szczególności w portalu Facebook). Udział w loterii jest możliwy wyłącznie w przypadku spełnienia wymienionych tutaj warunków. Biorąc udział w loterii, uczestnik jednoznacznie wyraża zgodę na następujące warunki uczestnictwa:

 1. Loterie te nie są w żaden sposób powiązane z portalem Facebook i nie są one sponsorowane, wspierane ani organizowane przez firmę Facebook. Odbiorcą udostępnianych przez uczestnika informacji nie jest firma Facebook, ale Biogena, która jest podmiotem zarządzającym stroną Biogena GmbH & Co KG w portalu Facebook oraz organizatorem loterii. Udostępnione informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z loterią.
 2. Daty rozpoczęcia i zakończenia (czas trwania loterii) można znaleźć w odpowiednim poście dotyczącym danej loterii.
 3. Wygraną stanowią nagrody opisane w poście dotyczącym loterii, przy czym zamiana i wypłata gotówki są wykluczone, a decyzja dotycząca wygranej jest ostateczna. Nagrody są z reguły wysyłane pocztą.
 4. Aby dobrowolnie wziąć udział w loterii, należy dodać komentarz (zdjęcie lub tekst) pod postem w portalu Facebook dotyczącym loterii lub polubić dany post. Kilka komentarzy danego użytkownika będzie traktowanych jako jedno zgłoszenie.
 5. Do udziału uprawnione są osoby mieszkające w Austrii lub w Niemczech, które mają co najmniej 18 lat i śledzą stronę firmy Biogena GmbH & Co KG w portalu Facebook. W celu śledzenia wystarczy kliknąć przycisk „Lubię to” na stronie firmy Biogena GmbH & Co KG w portalu Facebook. W loteriach nie mogą brać udziału pracownicy, pełnomocnicy, następcy prawni oraz pełnomocnicy firmy Biogena GmbH & Co KG, współpracujące agencje ani członkowie ich rodzin.
 6. Losowanie nagrody odbywa się po upływie czasu trwania loterii, niejawnie oraz na zasadzie losowej (przypadku). Aby wziąć udział w losowaniu, należy dodać komentarz lub polubić post.
 7. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pomocą funkcji komentarza w portalu Facebook lub na komunikatorze portalu Facebook. Zwycięzca musi podać swoje dane kontaktowe i adresowe w prywatnej wiadomości wysłanej na konto firmy Biogena GmbH & Co KG w portalu Facebook lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres info@biogena.com w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej. Jeśli zwycięzca nie poinformuje firmy Biogena o przyjęciu nagrody w tym czasie, przepada ona bezpowrotnie. W takiej samej procedurze zostanie wyłoniony kolejny zwycięzca. Nie istnieje obowiązek przyjęcia nagrody.
 8. Komentarze naruszające wytyczne obowiązujące w portalu Facebook, prawo Austrii, netykietę firmy Biogena lub prawa autorskie zostaną usunięte niezwłocznie po wykryciu i bez powiadomienia. Uczestnik zostanie tym samym wykluczony z losowania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia loterii w każdej chwili bez powiadomienia i bez podania powodów takiej decyzji. Decyzja ta jest ostateczna.
 10. Jeśli w ramach loterii będą zapisywane dane osobowe uczestników, będą one gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii, a po jej zakończeniu zostaną usunięte. Za prawidłowość i kompletność przesłanych danych odpowiada uczestnik.

17. Informacja dotycząca monitoringu wideo

Foyer siedziby głównej firmy Biogena, mieszczącej się pod adresem Strubergasse 24, 5020 w Salzburgu, a także obszary wejścia i sprzedaży w sklepach Biogena są monitorowane w celu zapobiegania aktom wandalizmu i działaniom zabronionym przepisami prawa w zakresie osób i dóbr materialnych. Za monitoring odpowiedzialne są następujące firmy:

 • Biogena GmbH & Co KG
  Strubergasse 24, 5020 Salzburg (siedziba główna firmy)
 • Biogena Stores Österreich GmbH
  Strubergasse 24, 5020 Salzburg (sklepy w Austrii)
 • Biogena Stores Deutschland GmbH
  Lindenstraße 22, 83395 Freilassing (sklepy w Niemczech)

Pozyskane w ramach monitoringu obrazy będą przechowywane wyłącznie przez 72 godziny. Dłuższy niż 72 godziny okres przechowywania obrazów będzie miał miejsce tylko, jeśli dane te będą potrzebne do dochodzenia roszczeń prawnych. Przekazywanie tych danych innym odbiorcom nie jest dopuszczalne. Dane te będą zapisywane na sieciowym dysku twardym. Analiza danych będzie się odbywała przy zastosowaniu hasła i tylko jeśli będzie to konieczne.

Obszary monitorowane są odpowiednio oznakowane. Dokładniejsze informacje na temat monitoringu wideo uzyskają Państwo w recepcji siedziby głównej firmy lub w kasie danego sklepu. Aby dowiedzieć się więcej na temat praw osób, których dane dotyczą, oraz poznać dane osób do kontaktu, należy się zapoznać z punktem 1.

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych mogą od czasu do czasu podlegać zmianom. Nowe wersje będą publikowane w tym miejscu. W przypadku kolejnej wizyty w naszej witrynie internetowej należy się ponownie zapoznać z zasadami dotyczącymi ochrony danych.


Stan: 20.12.2023 r.