Minerały

Minerały to substancje nieożywione, które są niezbędne dla naszego organizmu. Tylko z ich pomocą możemy go zbudować i uruchomić nasz metabolizm. Dlatego tym ważniejsze jest dostarczanie organizmowi wystarczającej ilości minerałów poprzez naszą dietę.

biogena-line
16 z 61 wyświetlonych wyników

Minerały - niezbędne do życia

Szczególnie w przypadku zwiększonych wymagań, które mogą wystąpić podczas wzrostu, ciąży/karmienia piersią lub w przypadku sportowców wyczynowych, należy zwrócić uwagę na równowagę mineralną.

Co to są minerały i dlaczego są ważne?

Minerały to naturalne, nieorganiczne substancje, które są niezbędne (= życiodajne) dla nas, ludzi. Bez nich nic nie działa, niezależnie od tego, czy rośniemy, tańczymy czy trawimy. Minerały służą między innymi jako budulec kościzębów, włosów i paznokci, a także stanowią podstawę równowagi płynów, stymulacji nerwowej i procesów hormonalnych. Równowaga minerałów w organizmie jest szczególnie istotna, gdy występuje zwiększone zapotrzebowanie na nie, np. w okresie dorastania, ciąży lub karmienia piersią, a także w przypadku sportowców wyczynowych. Ponieważ nasz organizm nie potrafi sam wytwarzać tych składników odżywczych, muszą być one dostarczane codziennie w odpowiednich ilościach w ramach diety.

Jaka jest różnica między pierwiastkami śladowymi a ilościowymi?

Minerały można podzielić na pierwiastki ilościowe i pierwiastki śladowe. Nazwy mówią wszystko: nasz organizm potrzebuje „dużej ilości” pierwiastków ilościowych, tymczasem „śladowe” ilości pierwiastków śladowych są dla niego wystarczające.  Pierwiastki ilościowe występują w naszym organizmie w większych ilościach (ponad 50 mg na kilogram masy ciała), podczas gdy pierwiastki śladowe są obecne tylko w niewielkich stężeniach (poniżej 50 mg na kilogram masy ciała). Wyjątkiem od tej reguły jest żelazo, które ze względu na pełnione funkcje należy do pierwiastków śladowych, mimo że jego zawartość wynosi ok. 60 mg na kilogram masy ciała.

 Tyle jeśli chodzi o teorię. W praktyce jednak termin minerały – dla niektórych mylący – jest często używany naprzemiennie z terminem pierwiastki ilościowe, podczas gdy osobną grupę stanowią pierwiastki śladowe.

Jakie minerały występują w organizmie i które z nich są najbardziej potrzebne?

Pierwiastki ilościowe i najważniejsze pierwiastki śladowe w skrócie:

Mineraly

Pierwiastki ilościowe
(= „minerały”)
Pierwiastki śladowe
PotasChrom
WapńŻelazo
MagnezFluor
SódJod
FosforMiedź
SiarkaSelen
ChlorekCynk

Każdy z tych minerałów pełni ważne funkcje w naszym organizmie. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczać organizmowi odpowiednią ilość wszystkich tych minerałów – jeśli zabraknie jednego z nich, żaden inny nie jest w stanie go zastąpić.

Najważniejsze minerały - czyli pierwiastki występujące w postaci stałej

Wapń

Wapń jest piątym z kolei najbardziej obfitym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej i jest odpowiednio szeroko rozpowszechniony w wodach, skałach, glebach i organizmach żywych. Organizm ludzki zawiera około kilograma wapnia, z czego prawie cały znajduje się w kościach. Taki rozkład odzwierciedla znaczenie tego minerału dla szkieletu. Poza utrzymaniem prawidłowego stanu kości i zębów, wapń przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni i nerwów oraz prawidłowego krzepnięcia krwi.

W żywności pochodzenia zwierzęcego wapń jest łatwo dostępny w mleku i produktach mlecznych i jest obecny w znaczących ilościach. Niektóre warzywa, takie jak jarmuż, koper włoski i brokuły, a także orzechy, takie jak migdały, orzechy brazylijskie i orzechy laskowe są również uważane za bogate w wapń.

Magnez

Magnez bierze udział w prawie wszystkich procesach metabolicznych w komórce. Jest on szczególnie ważny dla funkcjonowania mięśni, nerwów i układu nerwowego, budowy stabilnych zębów i kości oraz równowagi elektrolitowej w organizmie.

Magnez jako niezbędny składnik chlorofilu, jest zawarty we wszystkich warzywach zielonych. Ponadto, produkty pełnoziarniste, płatki owsiane, orzechy i rośliny strączkowe zawierają znaczne ilości tego minerału. Spośród pokarmów pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, mleko i produkty mleczne przyczyniają się do zaspokojenia zapotrzebowania na ten pierwiastek.

Do Siebensalz® Magnesium

Sód

Sód jest najbardziej powszechnym i rozpowszechnionym elektrolitem w obszarze pozakomórkowym (= poza komórkami). W naszej diecie najczęściej spotykamy się z sodem w postaci soli kuchennej (= chlorek sodu). Tak zwane „białe złoto” było niegdyś bardzo poszukiwanym, ale rzadkim surowcem. Trend ten uległ jednak odwróceniu. Obecnie eksperci stale dyskutują o negatywnych skutkach nadmiernego spożywania soli.

Potas

Potas jest czwartym pod względem ilości pierwiastkiem występującym w naszym organizmie. W przeciwieństwie do sodu potas znajduje się głównie wewnątrz komórek (98%). Pierwiastek ten jest szczególnie ważny dla utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi oraz funkcjonowania nerwów i mięśni.

Duże ilości potasu znajdują się przede wszystkim w pokarmach roślinnych – zwłaszcza w nasionach roślin strączkowych, owocach i warzywach oraz produktach pełnoziarnistych. Z drugiej strony, żywność pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze, oleje i żywność wysoko przetworzona są ogólnie uważane za ubogie w potas.

Chlorek

Chlorek występuje głównie w przestrzeni pozakomórkowej (= poza komórkami) i jest ważnym partnerem dla sodu. Pierwiastek ten jest składnikiem kwasu żołądkowego i poprzez jego tworzenie przyczynia się do prawidłowego trawienia.

Fosfor

Fosfor odgrywa rolę w wielu zadaniach w organizmie. Na przykład wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny i prawidłowe funkcjonowanie błon komórkowych. Fosfor bierze również udział w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.

W naszej diecie ten pierwiastek ilościowy występuje w prawie wszystkich produktach spożywczych, przy czym źródła zwierzęce dostarczają więcej użytecznego fosforu niż roślinne.

Siarka

Wszyscy znają wapń i magnez. Z drugiej strony siarka prowadzi raczej mroczną egzystencję, mimo że jest trzecim najpowszechniej występującym pierwiastkiem ilościowym w organizmie. Wynika to z faktu, że jest ona wchłaniana z pożywienia w postaci związanej (np. za pośrednictwem dwóch aminokwasów zawierających siarkę – cysteiny i metioniny), a zatem nie jest postrzegana jako samodzielny pierwiastek ilościowy, lecz w innym kontekście.

Siarka znajduje się w wielu produktach spożywczych – szczególnie w źródłach białka, takich jak mięso, jaja i produkty mleczne. Jednak niektóre pokarmy roślinne, takie jak czosnek, cebula i kapusta, są również uważane za źródło siarki.

Omówienie minerałów oraz ich zadań i funkcji

Minerały mogą pełnić w organizmie różne funkcje, ale niektóre zadania mają wspólne. Omówienie najważniejszych funkcji: 

Minerał i jego zadanie/funkcja

(Szacunkowe) zalecane spożycie dla osoby dorosłej  zgodnie z DGE
w mg na dzień

Wapń wspomaga...

 • Prawidłowe krzepnięcie krwi
 • Prawidłowy metabolizm energetyczny
 • Prawidłowe funkcjonowanie mięśni
 • Prawidłowe przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi
 • Prawidłowe działanie enzymów trawiennych  
 • Utrzymanie prawidłowego stanu kości 
 • Utrzymanie prawidłowego stanu zębów
1000 Mężczyźni/1000 Kobiety

Magnez wspomaga...

 • Prawidłowa równowaga elektrolitowa 
 • Prawidłowy metabolizm energetyczny 
 • Prawidłowe funkcjonowanie mięśni 
 • Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego  
 • Prawidłowa synteza białek  
 • Utrzymanie prawidłowego stanu kości
 • Utrzymanie prawidłowego stanu zębów  
 • Magnez pełni funkcję w procesie podziału komórek 
350 Mężczyźni/300 Kobiety

Potas wspomaga...

 • Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
 • Prawidłowe funkcjonowanie mięśni  
 • Utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi  
4000 Mężczyźni/4000 Kobiety

Chlorek wspomaga...

 • Tworzenie kwasu żołądkowego wspomagającego prawidłowe trawienie
2300 Mężczyźni/2300 Kobiety

Fosfor wspomaga...

 • Prawidłowy metabolizm energetyczny
 • Utrzymanie prawidłowego stanu kości
 • Utrzymanie prawidłowego stanu zębów
 • Prawidłowe funkcjonowanie błon komórkowych  
700 Mężczyźni/700 Kobiety

Tabela: Minerały: zadania i dzienne zapotrzebowanie

Podsumowanie

To najczęściej witaminy są w centrum uwagi. Jednak nie należy lekceważyć minerałów. Zarówno jedne, jak drugie mają wiele zalet, jeśli chodzi o zdrowie – więcej informacji na temat tych drugich można znaleźć tutaj.

Nasz mineralny klasyk: Do Erdensalz® Mineralien
Pieczęcie jakości