Ogólne informacje na tematy zdrowotne

biogena-line

Na stronie internetowej Grupy Biogena można znaleźć ogólne informacje na tematy związane ze zdrowiem, w szczególności na temat diagnostyki, terapii i możliwości zapobiegania chorobom:  Zastrzeżenie: Informacje na naszej stronie internetowej są przygotowywane starannie i w oparciu o podstawy naukowe. Niemniej jednak nie gwarantujemy dokładności, aktualności ani kompletności treści. Stiftung Gesundheitswissen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji dostępnych na naszej stronie internetowej. Nasze informacje i oferty nie zastępują porady lekarskiej i leczenia: Nasze informacje mają na celu jedynie poszerzenie wiedzy na różne tematy zdrowotne wśród osób dbających o zdrowie i odpowiedzialnych za siebie. Nie mogą one i nie powinny zastępować indywidualnych porad lekarskich. Diagnoza, leczenie i terapia chorób lub innych problemów zdrowotnych wymaga zaangażowania wykwalifikowanych lekarzy. Samodzielne diagnozowanie i podejmowanie decyzji dotyczących leczenia bez konsultacji lekarskiej jest niebezpieczne i może spowodować poważne szkody dla zdrowia.